คลิกนิกพิเศษ SMC งดให้บริการชั่วคราว

  • ประกาศเมื่อ : 11 เมษายน 2563 เวลา 15:53:11
 ยอดเข้าชม 64 บทความโดย เกรียงไกร คำภาพงษ์

#คลินิกพิเศษเฉพาะทางSMC หยุดให้บริการชั่วคราว  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563  เป็นต้นไป .

หากต้องการสอบถามรายละเอียด ติดต่อหมายเลข 081-8711667 , 081-5446588