จิตเวชขอนแก่น มีบริการส่งยาทางไปรษณีย์ให้ผู้รับบริการ

  • ประกาศเมื่อ : 18 สิงหาคม 2564 เวลา 06:58:07
 ยอดเข้าชม 15589 บทความโดย เกรียงไกร คำภาพงษ์

เอกสารแนะนำเพื่อการรับยาต่อเนื่องทางไปรษณีย์

1. รับยาทางไปรษณีย์ได้ครั้งละ 1 เดือน
2. ก่อนยาหมดประมาณ 2 สัปดาห์ ให้ผู้ป่วยหรือญาติ สแกน QR Code เพื่อประเมินอาการ ตามแบบฟอร์มทางออนไลน์

 

คลิกตรงนี้เพื่อประเมินอาการออนไลน์

3.พยาบาลตรวจสอบผลการประเมินอาการที่ส่งกลับมาทางออนไลน์ และแจ้งผลภายใน 1 วันทำการ ว่าท่านสามารถรับยาทางไปรษณีย์ ได้หรือไม่
4.ถ้าผู้ป่วยสามารถรับยาทางไปรษณีย์ได้ พยาบาลแจ้งจำนวนเงินที่ต้องชำระ /โอน
5.ผู้ปวยหรือญาติสามารถโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 405-607-8866 ชื่อบัญชีโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ หรือ สแกน QR Code พร้อมเพย์ เพื่อรับยาทางไปรษณีย์
 
6.ส่งหลักฐานการโอนเงินทาง  ติดต่อ สอบถามข้อมูล หรือ แจ้งชำระเงิน  
7.โรงพยาบาลฯ จะจัดส่งยาให้ท่านทางไปรษณีย์แบบ EMS หลังจากการตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินแล้ว