จิตเวชขอนแก่น มีบริการส่งยาทางไปรษณีย์ให้ผู้รับบริการ

  • ประกาศเมื่อ : 21 เมษายน 2564 เวลา 06:58:07
 ยอดเข้าชม 2633 บทความโดย เกรียงไกร คำภาพงษ์

เอกสารแนะนำเพื่อการรับยาต่อเนื่องทางไปรษณีย์

1. รับยาทางไปรษณีย์ได้ครั้งละ 1 เดือน
2. ก่อนยาหมดประมาณ 2 สัปดาห์ ให้ผู้ป่วยหรือญาติ สแกน QR Code เพื่อประเมินอาการ ตามแบบฟอร์มทางออนไลน์

 

คลิกตรงนี้เพื่อประเมินอาการออนไลน์

3.พยาบาลตรวจสอบผลการประเมินอาการที่ส่งกลับมาทางออนไลน์ และแจ้งผลภายใน 1 วันทำการ ว่าท่านสามารถรับยาทางไปรษณีย์ ได้หรือไม่
4.หากท่านสามารถรับยาทางไปรษณีย์ ได้ พยาบาลแจ้งจำนวนเงินที่ท่านต้องชำระ ค่าใช้จ่ายได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 405-607-8866 ชื่อบัญชีโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์เพื่อรับเงินทางไปรษณีย์ หรือ สแกน QR Code
 
5.ส่งหลักฐานการโอนเงินทางแอพพลิเคชั่นไลน์ Line ID 0657490550
6.โรงพยาบาลฯ จะจัดส่งยาให้ท่านทางไปรษณีย์แบบ EMS หลังจากการตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินแล้ว
 
*** หากท่านมีความประสงค์ขอรับบริการ ท่านสามารถประเมินอาการตนเองตาม แบบฟอร์มทางออนไลน์ ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฯ