จิตเวชขอนแก่น ให้ความรู้เรื่อง สวม mask ป้องกันเชื้อ

  • ประกาศเมื่อ : 02 เมษายน 2563 เวลา 11:22:09
 ยอดเข้าชม 112 บทความโดย คระกรรมการป้องกันควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ฯ

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการสวมใส่ mask การดูแลตนเองและคนรอบข้าง การล้างมือ ระยะปลอดภัยด้วยการอยู่ห่างจากคนที่ ไอ จาม เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อและติดเชื้อด้วยการสวมใส่ mask