การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวช่วงโควิดระบาด

  • ประกาศเมื่อ : 08 เมษายน 2563 เวลา 10:27:09
 ยอดเข้าชม 65 บทความโดย เกรียงไกร คำภาพงษ์

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19นำเสนอวิธีการ "การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวช่วงโควิดระบาด" ให้ทุกคนหันมาป้องกันตนเอง เพื่อคนใกล้ชิด เพื่อครอบครัว