เทคนิคการพูดคุยกับผู้เสี่ยงแต่ไม่ยอมไปตรวจรักษา โควิด-19

  • ประกาศเมื่อ : 08 เมษายน 2563 เวลา 10:36:50
 ยอดเข้าชม 23 บทความโดย เกรียงไกร คำภาพงษ์

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วย "เทคนิคการพูดคุยกับผู้เสี่ยงแต่ไม่ยอมไปตรวจรักษา" เพื่อปกป้องใกล้ชิดและครอบครัว