เทคนิคการพูดคุยกับคนที่ไม่ดูแลป้องกันตัวเองในช่วงโควิด-19

  • ประกาศเมื่อ : 08 เมษายน 2563 เวลา 10:40:25
 ยอดเข้าชม 24 บทความโดย เกรียงไกร คำภาพงษ์

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วย "เทคนิคการพูดคุยกับคนที่ไม่ดูแลป้องกันตัวเองในช่วงโควิด-19" เพื่อปกป้องใกล้ชิดและครอบครัว