EP1. รายการสุขใจไปกับนักจิตวิทยา เรื่อง การทำชี่กง ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจ

  • ประกาศเมื่อ : 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00:32
 ยอดเข้าชม 72 บทความโดย เกรียงไกร คำภาพงษ์

EP.1 รายการสุขใจไปกับนักจิตวิทยา
หลักการสำคัญ 3 ข้อของการทำชี่กง

1. การหายใจอย่างถูกวิธี

2. การมีสมาธิจดจ่อในขณะฝึกปฏิบัติ

3. การเคลื่อนไหวท่วงท่า