จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ SMART Hospital 2020

  • ประกาศเมื่อ : 03 กันยายน 2563 เวลา 14:31:42
 ยอดเข้าชม 78 บทความโดย เกรียงไกร คำภาพงษ์

มิติใหม่ในการบริการประชาชน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคฃรินทร์ได้นำเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนงานบรนิการ