จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ SMART Hospital 2020

  • ประกาศเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:32:19
 ยอดเข้าชม 310 บทความโดย เกรียงไกร คำภาพงษ์

มิติใหม่ในการบริการประชาชน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคฃรินทร์ได้นำเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนงานบรนิการ