ประกาศกำหนดเส้นทางการจราจรสำหรับผู้มารับบริการ

  • ประกาศเมื่อ : 14 กันยายน 2563 เวลา 14:17:57
 ยอดเข้าชม 311 บทความโดย เกรียงไกร คำภาพงษ์

 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ได้กำหนดเส้นทางการจราจรสำหรับผู้มารับบริการ ญาติ และเจ้าหน้าที่ เพื่อรองรับการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใหม่ ตามแผนผังดังต่อไปนี้