พิธีก่อนรื้อถอน ขอขมาสิ่งศักสิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนการรื้อถอนอาคาร 3 หลัง

  • ประกาศเมื่อ : 22 กันยายน 2563 เวลา 13:55:29
 ยอดเข้าชม 847 บทความโดย เกรียงไกร คำภาพงษ์

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ได้จัด พิธีขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนการรื้อถอนอาคาร 3 หลัง ณ. อาคารศูนย์จิตประภัสร์ ซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่ของโรงพยาบาลที่ได้ทำหน้าที่ของตนเองมาอย่างยาวนาน โดยรองรับการใช้งานเพื่อให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชประชาชนตั้งแต่ วันที่ 20 ธันวาคม 2514 จนถึง 19 กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 49 ปี หรือหากนับตั่งแต่แต่ตั้งเสาก็นับเป็น 50 ปี อาคารทั้ง 3 หลัง ได้มีการชำรุดทรุดโทรม ตามกาลและเวลา แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยชำรุดและหายไปคือความทรงจำอันดีงามที่บุคลากรรุ่นเก่าได้จารึกไว้ ในทุกพื้นที่ตารางนิ้ว ของตึกดังกล่าวนี้

การตั้งอยู่ดับไป ถือเป็นสัจธรรมของธรรมชาติ  สิ่งที่ไม่อาจทำให้จางหายคือความทรงจำ