ลงประกาศเมื่อวันที่ : 06 มิถุนายน 2560 เวลา 20:53:34

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

 

   
 นายแพทย์ อุดม ลักษณวิจารณ์  ศาสตราจารย์นายแพทย์ สมพงษ์ รังสิพราหมณกุล
 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อ ปี พ.ศ. 2513 - 2521   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อ ปี พ.ศ. 2521 - 2529
   
 นายแพทย์  ธนู ชาติธานนท นายแพทย์ พันธ์ศักดิ์ วราอัศวปติ
  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อ ปี พ.ศ 2529 - 2534   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อ ปี พ.ศ 2534 - 2535
   
  นายแพทย์ วิวัฒน์ ยถาภูธานนท์   นายแพทย์ อภิชัย มงคล
  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อ ปี พ.ศ 2535 - 2541   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อ ปี พ.ศ 2541 - 2545
   
  นายแพทย์ ทวี ตั้งเสรี   นายแพทย์ ประภาส อุครานันท์
  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อ ปี พ.ศ 2545 - 2554   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อ ปี พ.ศ 2554 - 2560
  
  นายแพทย์ ณัฐกร  จำปาทอง
  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อ ปี พ.ศ 2560 - ปัจจุบัน

 


ลงประกาศโดย : ฝ่ายเทโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซค์โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

 1. Quote
  Web Master
  September 22, 2013 8:45 am  /  Reply

  สามารถแจ้งข่าวที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือสาระทางด้านสุขภาพจิตได้ที่
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ Tel. 0-4320-9999 ต่อ 63150 Fax.0-4322-4722
  E-Mail : Khaengkai@gmail.com

Scroll Top

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 169 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-209-999 โทรสาร : 043-224-722 ติดต่อ คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซค์โรงพยาบาล โทรศัพท์ : 043-2099-999 ต่อ 63150 หรือ ต่อ 63302 E-mail : ssminoy@gmail.com , E-mail : khaengkai@gmail.com