ลงประกาศเมื่อวันที่ : 01 ธันวาคม 2560 เวลา 14:44:57

รายชื่อแพทย์ออกตรวจผู้ป่วยนอก

เริ่มใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

 

รายชื่อแพทย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย
 
แพทย์หญิงกนกวรรณ
กิตติวัฒนากูล
 
 /
 
 
 
 
 /
 
 
 /
 /
 
นายแพทย์ศักรินทร์
แก้วเฮ้า
 /
/
 
 /
 
 /
 
 
 
 
 
นายแพทย์วรัชฌา
คุณาดิศร
 
 
 
 /
 
 
 
 /
 
 /
 /
นายแพทย์ณสมพล
หาญดี
 /
 
 
 
 /
 
 /
 
 /
 
แพทย์หญิงสิริกุล
ใจเกษมวงศ์
 
 
 
 
 
 /
 /
 /
 /
 
นายแพทย์วรสรรพ์
ปรัชญคุปต์
 /
 
 /
 
 /
 
 
 
 /
 
นายแพทย์อิทธิชัย
นาคสมบูรณ์
 /
 
 /
 
 
 
 
 
 /
 /
แพทย์หญิงนันท์นภัสร์
สุขสุวานนท์
 
 
 /
 
 /
 /
 /
 
 
 
แพทย์หญิงโชติมา
ครบตระกูลชัย
 
 /
 /
 /
 
 
 /
 
 
 

ลงประกาศโดย : องค์กรแพทย์

ติดต่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซค์โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

 1. Quote
  Web Master
  September 22, 2013 8:45 am  /  Reply

  สามารถแจ้งข่าวที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือสาระทางด้านสุขภาพจิตได้ที่
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ Tel. 0-4320-9999 ต่อ 63150 Fax.0-4322-4722
  E-Mail : Khaengkai@gmail.com

Scroll Top

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 169 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-209-999 โทรสาร : 043-224-722 ติดต่อ คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซค์โรงพยาบาล โทรศัพท์ : 043-2099-999 ต่อ 63150 หรือ ต่อ 63302 E-mail : ssminoy@gmail.com , E-mail : khaengkai@gmail.com