ลงประกาศเมื่อวันที่ : 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11:21:36

             

              โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพงานของโรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่องเริ่มจากการนำมาตรฐาน 5 . มาเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพ สร้างระเบียบวินัยให้กับบุคลากร และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ตั้งแต่ พ.. 2541  และได้รับการรับรองป้ายทอง 5 ส  ในปี  2544  ในปี พ.. 2543  ได้นำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO  อนุกรม 9000  มาเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการทำงานและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 :1994ในงานบริการผู้ป่วยนอก   ต่อมาขยายขอบเขตการพัฒนาและได้รับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน  ISO 9001:2000  ครอบคลุมทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลและครบทุกข้อกำหนด ในปี พ.ศ. 2546 ปัจจุบันโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ยังคงธำรงรักษาแนวคิด และหลักการของการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ในเดือนมิถุนายน 2555


ลงประกาศโดย : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซค์โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

 1. Quote
  Web Master
  September 22, 2013 8:45 am  /  Reply

  สามารถแจ้งข่าวที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือสาระทางด้านสุขภาพจิตได้ที่
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ Tel. 0-4320-9999 ต่อ 63150 Fax.0-4322-4722
  E-Mail : Khaengkai@gmail.com

Scroll Top

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 169 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-209-999 โทรสาร : 043-224-722 ติดต่อ คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซค์โรงพยาบาล โทรศัพท์ : 043-2099-999 ต่อ 63150 หรือ ต่อ 63302 E-mail : ssminoy@gmail.com , E-mail : khaengkai@gmail.com