ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค ประจำวันที่ : 06 ธันวาคม 2564สื่อคิดสร้างสรรสำหรับ การให้ความรู้ COVID-19

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์