ศูนย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

 ศูนย์ปฏิบัติการนำข้อมูลและสารสนเทศโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ได้มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านข้อมูลบริการผู้ป่วยและการดำเนินงานของหน่วยงาน.
 1.คณะกรรมการความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
 2.คณะกรรมการ IM
 3. เวชสถิติ
 3.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Area Chart แสดงข้อมูล

Notice: Undefined offset: 1 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\diag_pt_in.php on line 435

Notice: Undefined offset: 2 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\diag_pt_in.php on line 435

Notice: Undefined offset: 3 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\diag_pt_in.php on line 435

Notice: Undefined offset: 4 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\diag_pt_in.php on line 435

Notice: Undefined offset: 5 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\diag_pt_in.php on line 435

Notice: Undefined offset: 6 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\diag_pt_in.php on line 435

Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\diag_pt_in.php on line 435

Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\diag_pt_in.php on line 435

Notice: Undefined offset: 9 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\diag_pt_in.php on line 435

Notice: Undefined offset: 10 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\diag_pt_in.php on line 435

ลำดับ

รหัสโรค

ชงโค

รหัสโรค

ศรีตรัง

รหัสโรค

ฝ้ายคำ

รหัสโรค

เฟื่องฟ้า

รหัสโรค

รวม

1

F20

474

F20

356

F20

347

F10

325

F20

1,414

2

F19

97

F31

68

F19

74

F20

237

F10

431

3

F15

49

F32

53

F15

41

F19

50

F19

236

4

F10

28

F10

43

F10

35

F15

39

F15

162

5

F31

22

F23

43

F25

26

F31

15

F31

126

6

F23

21

F25

43

F23

25

F25

14

F23

100

7

F25

15

F15

33

F32

22

F23

11

F25

98

8

F12

9

F19

15

F31

21

F06

10

F32

83

9

F06

7

F29

10

F06

9

F32

4

F06

33

10

G40

7

F06

7

F18

8

F18

4

G40

23

อื่น ๆ

29

-

47

-

49

-

22

-

158

รวม

758

718

657

731

2,864


Notice: Undefined offset: 1 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\diag_pt_in.php on line 442


Notice: Undefined offset: 2 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\diag_pt_in.php on line 443


Notice: Undefined offset: 3 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\diag_pt_in.php on line 444


Notice: Undefined offset: 4 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\diag_pt_in.php on line 445


Notice: Undefined offset: 5 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\diag_pt_in.php on line 446


Notice: Undefined offset: 6 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\diag_pt_in.php on line 447


Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\diag_pt_in.php on line 448


Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\diag_pt_in.php on line 449


Notice: Undefined offset: 9 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\diag_pt_in.php on line 450


Notice: Undefined offset: 10 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\diag_pt_in.php on line 451