แบบประเมินความเสี่ยงฆ่าตัวตาย 8 คำถาม (8Q)

คุณใช้ใน คอมพิวเตอร์

ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมารวมวันนี้
 1.คิดอยากตาย หรือ คิดว่าตายไปจะดีกว่า
  2.อยากทำร้ายตัวเอง หรือ ทำให้ตัวเองบาดเจ็บ
 3.1 คิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย
  3.2 .ท่านสามารถควบคุมความคิดอยากฆ่าตัวตาย
  4.มีแผนการที่จะฆ่าตัวตาย
 5.ได้เตรียมการที่จะทำร้ายตนเองหรือเตรียมการจะฆ่าตัวตาย โดยตั้งใจว่าจะให้ตายจริง ๆ
 6.ได้ทำให้ตนเองบาดเจ็บแต่ไม่ตั้งใจที่จะทำให้เสียชีวิต
 7.ได้พยายามฆ่าตัวตายโดยคาดหวัง/ตั้งใจที่จะให้ตาย
ตลอดชีวิต ที่ผ่านมา
 8.ท่านเคยพยายามฆ่าตัวตาย